Apteka 'Salus Infrimorum'

 
Info:


Projekt architektury i technologii dostosowania apteki 'Salus Infirmorum' do nowych potrzeb użytkownika.
Opracowanie obejmowało dwie kondygnacje apteki i było zmianą dokumentacji opracowanej przez nas na przełomie lat 2003 / 2004 .


Inwestor:  Konwent Bonifratrów, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Sapieżyńska 3, Warszawa

Powierzchnia:   634,43 m2

Kubatura:   ~ 2 380 m3

Data opracowania:   2016