Apteka Szpitalna

 

 

Info:

Projekt wykonawczy modernizacji Apteki Szpitalnej zlokalizowanej na poziomie niskiego i wysokiego parteru segmentów 'A' i 'B' budynku głównego Szpitala.
 


Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                 im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz


Lokalizacja:   ul. Parzęczewska 35, Zgierz

Powierzchnia:   283,15 m2

Data opracowania:   1999