1

Apteka typu 'A'


 

Info:

Projekt budowlany lokalu apteki typu 'A', zlokalizowanej na parterze pawilonu handlowego o charakterze tymczasowym, na osi M. Konopnickiej.


Inwestor:   prywatny

LokalizacjaBolimowska 21, Łowicz

Powierzchnia:   110,50 m2

Kubatura:  616,00 m3

Data opracowania:   2002