1
2

Aula do celów dydaktycznych

Info:

Opracowanie projektowe, z 2008 roku, przebudowy istniejącego wnętrza Auli do celów dydaktycznych, zlokalizowanej w budynku nr 5 Szpitala. W roku 2010 opracowanie doczekało się projektu zamiennego.
 

Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   186,48 m2

Kubatura:   665 m3

Data opracowania:   2008 / 2010