31

Budynek Administracyjny SZP ZLO

Info:


Opracowanie obejmujące budowę wewnętrznego dźwigu i klaki schodowej, przebudowę sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację i remont pozostałej części budynku administracyjnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Inwestor:   Samodzielny Zespół Publicznych
                 Zakładów Lecznictwa Otwartego,
                 Warszawa

Lokalizacja:   ul. Krypska 39, Warszawa

Powierzchnia:   1 060,18 m2

Kubatura:   4 826,55 m3

Data opracowania:   2007