Budynek dydaktyczny UW

Info:


Projekt budowlany i wykonawczy dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącego: Instytut Filologii Klasycznej Wydziału Polonistyki, Wydział Artes Liberale, Zakład Sinologii Wydziału Orientalistyki, dwa lokale usługowe na poziomie parteru.

 

Inwestor:   Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Krakowskie Przedmieście 1, Warszawa

Powierzchnia:   2 264,24 m2

Kubatura:   11 027 m3

Data opracowania:   2018-2020