1

Centralna Sterylizatornia

Info:

Projekt architekturytechnologii  przebudowy  piwnic istniejącego budynku szpitala na potrzeby utowrzenia Centralnej Sterylizatorni oraz wentylatorni.


Inwestor:   USK NR 1 im. N. Barlickiego
                 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Lokalizacja:   ul. Kopcińskiego 22, Łódź

Powierzchnia:   326,98 m2

Kubatura:   1 387 m3

Data opracowania:   2012