1
2
3
4
5

Centralny Blok Operacyjny

Info:

Temat swym zakresem obejmował przebudowę i rozbudowę Centralnego Bloku Operacyjnego, którego efektem było powstanie czterech sal operacyjnych Chirurgii Ogólnej i Ortopedii, zlokalizowanych na poziomie pierwszego piętra budynku oraz całego zaplecza technicznego.


Inwestor:   7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk

Lokalizacja:   ul. Polanki 117, Gdańsk

Powierzchnia:   1 373,55 m2

Kubatura:   4 050 m3

Data opracowania:   2007-2008