1
2
3
4

Centrum Handlowo-Wyprzedażowe 'Factory Outlet'

Info:

Projekt koncepcyjny, obejmujący adaptację fragmentu, istniejącego od 1978 roku, dwu, miejscami trzykondygnacyjnego budynku produkcyjnego d. ZPS 'Skogar', będącego od 1997 roku własnością POT 'BUT-S' SA w Łodzi. Centrum Handlowo-Wyprzedażowe zlokalizowano w północnej części budynku.

Inwestor:  'But-S' s.a., Łódź

Lokalizacja:   ul. Traktorowa 128, Łódź

Powierzchnia:  4 799 m2

Kubatura:   48 995 m3

Data opracowania:   2004