7
6
5
4
3
2
1

Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP

Info:


Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy istniejących pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru budynku A, na potrzeby Centrum Symulacji Endoskopowej.

 

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach programu operacyjnego Wiedza, Rozwój, Edukacja (UDA-POWR.04.03.00-00-0291/16-00).


Inwestor:   CMKP, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Marymoncka 99/103, Warszawa

Powierzchnia:   333,86 m2

Kubatura:  ~ 1 128 m3

Data opracowania:   2017