Centrum Symulacji Endoskopowej II CMKP


Info:


Pełnobranżowy projekt wykonawczy dostosowania istniejących pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru segmentów A oraz D budynku, do potrzeb Centrum Symulacji Endoskopowej oraz towarzyszącej mu funkcji biurowej.

 

Inwestor:   CMKP, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Marymoncka 99/103, Warszawa

Powierzchnia:   179,96 m2

Kubatura:  ~ 540 m3

Data opracowania:   2022