1
2

Diagnostyka z Oddziałami Łóżkowymi

 
Info:

Projekt koncepcyjny nowego budynku szpitala, przewidywanego do realizacji pomiędzy istniejącą zabudową, na pustym fragmencie terenu. Docelowo przyjmowane było zlokalizowanie w obiekcie Diagnotyki i Oddziałów Łóżkowych.


Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 5
                  im. Generała Szareckiego, Łódź

Powierzchnia:   8 153,51 m2

Kubatura:   35 132 m3

Lokalizacja:   Plac Halera 1, Łódź

Data opracowania:   2006