Dom Geriatryczny


 
 
Info:

Projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącego budynku Domu Geriatrycznego o zewnętrzny dźwig oraz hol wejściowy, celem usprawnienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych.


Inwestor:  Konwent Bonifratrów, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Sapieżyńska 3, Warszawa

Powierzchnia:   90,54 m2

Kubatura:   1 364 m3

Data opracowania:   2016