1

Dział Zamówień Publicznych

 
Info:


Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń pierwszego piętra segmentu K6 budynku B z przeznaczeniem na Dział Zamówień Publicznych Górnośląskiego CZD.

Inwestor:  SP Szpital Kliniczny nr 6

                Śląskiego UM, Górnośląskie CZD,

                Katowice

Lokalizacja:   ul. Medyków 16, Katowice

Powierzchnia:   43,52 m2

Kubatura:   156 m3

Data opracowania:   2017