1
2
3

Gabinet dyrektoraInfo:

Projekt koncepcyjny wnętrza gabinetu dyrektora Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii, opracowany na potrzeby projektu całego oddziału.


Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   27,5 m2

Kubatura:   83,3 m3

Data opracowania:   2007