1

Gabinet RTG
Info:

Projekt budowlano-wykonawczy przystosowania Gabinetu Rentgfenowskiego do montażu aparatu RTG Multix Top.


Inwestor:   Instytut Kardiologii im. Prymasa
                
TysiącleciaStefana Kardynała
                
Wyszyńskiego, Warszawa

Lokalizacja:   Instytut Kardiologii
                      ul. Alpejska 42, Warszawa


Powierzchnia:   34,59 m2

Data opracowania:   2005