1

I Katedra Ortopedii i Traumatologii

Info:

Projekt przebudowy I Katedry Ortopedii i Traumatologii znajdującej się na czwartym pietrze budynku 'A' Szpitala.
Opracowanie
sporządzone w 2007 roku, rok poźniej zastąpione zostało projektem zamiennym, wprowadzajacym zmiany dostosowujące do wymagań Rozporządzenia Ministra drowia i Opieki Społecznej.

Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   365,96 m2

Kubatura:   1 182,06 m3

Data opracowania:   2007 / 2008