Jakub Sałasiński

architekt IARP, współwłaściciel firmy


twitter Linkedin GoldenLine Instagram EmailKrótka charakterystyka:

Absolwent kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracę dyplomową obronił w roku 2005, dwa lata później zdobywając wyróżnienie Ministra Infrastruktury. Z firmą związany wstępnie od roku 2003, zaś od 2005 należy do grupy projektowej, biorąc udział we wszelkiego typu pracach projektowych. W codziennej pracy nieustannie dąży do poszerzania swej wiedzy i doświadczenia, poznawania nowych trendów projektowych i wzorniczych, poszukując przy tym świeżego i jednolitego języka komunikacji w świecie współczesnej architektury.

W 2010 roku otrzymał uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w zakresie projektowania architektonicznego. Przynależy do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP).