1

Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii

Info:

Sporządzony w 2005 roku projekt architektoniczno-budowlany Kliniki Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii zlokalizowanej na parterze dwukondygnacyjnego budynku nr 2 należącego do kompleksu Szpitala, objęty został dodatkowo w roku 2007 opracowaniem dostosowania do zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 
Inwestor:   Uniwersytecki Medyczny, Łódź

Lokalizacja:   pl. Hallera 1, Łódź

Powierzchnia:   519,50 m2

Kubatura:   7 085 m3

Data opracowania:   2005 / 2007