1

Klinika Nefrologii i Stacja Dializ

Info:

Opracowanie projektowe dwuetapowe, zakładające adaptację fragmentu istniejącego budynku i jego rozbudowę w poziomie parteru na potrzeby Kliniki Nafrologii i Stacji Dializ.


Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   486,14 m2

Kubatura:   2 047 m3

Data opracowania:   2009