1

Klinika Okulistyczna, Kardiologiczna i Ginekologiczna

 
 
Info:

Obiekt bazujący na istniejącym, trzykondygnacyjnym budynku starej kamienicy, przebudowany, rozbudowany i nadbudowany dla potrzeb Kliniki Okulistycznej Kardiologicznej i Ginekologicznej.


Inwestor:   'Hipokrates' Opieka Medyczna, Łódź

Lokalizacja:   ul. Ciesielska 8, Łódź

Powierzchnia:   1 594,64 m2

Kubatura:   6 583 m3

Data opracowania:   2003