1
2
3

Klinika Okulistyczna, Położniczo-Ginekologiczna, Chirurgiczna i Urologiczna

Info:

Projekt zamienny do opracowania z roku 2003 obiektu Kliniki Okulistycznej Kardiologicznej i Ginekologicznej. Opracowanie zamienne mające na celu utworzenie Kliniki Okulistycznej, Połozniczo - Ginekologicznej, Chirurgicznej i Urologicznej.


Inwestor:   'Hipokrates' Opieka Medyczna, Łódź

Lokalizacja:   ul. Ciesielska 8, Łódź

Powierzchnia:   1 999,13 m2

Kubatura:   9 147 m3

Data opracowania:   2007