1
2

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Info:

Projekt budowlano-wykonawczy Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Lanryngologicznej, zlokalizowanej na drugim piętrze budynku Szpitala. W 2008 roku opracowanie doczekało się projektu zamiennego architektury, w 2009 zaś projektu technologii.

Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                  im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   233,06 m2

Kubatura:   1 180 m3

Data opracowania:   2007 / 2008 / 2009