Laboratorium Chemiczne IBM PAN

Info:

Projekt remontu i adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych na poziomie 1 piętra budynku IBM PAN dla potrzeb przenoszonej Pracowni Chemicznej, wraz z projektem technologii.


Inwestor:   Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

Lokalizacja:   ul. Tylna 3a, Łódź

Powierzchnia:   49,26 m2

Kubatura:   165,51 m3

Data opracowania:   2019