Laboratorium Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych IBM PAN

Info:

Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy elewacji, remontu i adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych na poziomie 1 piętra budynku IBM PAN dla potrzeb pierwszego w Polsce Laboratorium Krajowej Biblioteki Związków Cemicznych, wraz z projektem technologii.


Inwestor:   Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

Lokalizacja:   ul. Tylna 3a, Łódź

Powierzchnia:   113,91 m2

Kubatura:   382,74 m3

Data opracowania:   2019