1

Obiekt muzealno-wystawienniczy

   


 
 
 
 
Info:


Projekt koncepcyjny obiektu muzealnego, łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną. Budynek zlokalizowany w otwartym obszarze krazobrazowym, nawiązujący swoją formą do form naturalnych.


Data opracowania:   2013