1

Oddział Internistyczny

 
 
Info:

Koncepcja przestrzenno-technologiczna modernizacji Oddziału Internistycznego o Profilu Kardiologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 


Inwestor:   Zespół Opieki Zdrowotnej, Wieluń

Lokalizacja:   ul. Szpitalna 16, Wieluń

Powierzchnia:   555,11 m2

Kubatura:   2 639,00m3

Data opracowania:   1996