1

Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii

Info:


Opracowanie obejmuje Oddział Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku głównego Szpitala


Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   970,48 m2

Kubatura:   3 134,65 m3

Data opracowania:   2007