1

Oddział Nefrologii

 

Info:

Projekt koncepcyjny i wykonawczy przekształcenia pomieszczeń istniejącego Oddziału Psychiatrii Dziennej na potrzeby rozbudowy i modernizacji Oddziału Nefrologii.
 

Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                  im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz

Lokalizacja:   ul. Parzęczewska 35, Zgierz

Powierzchnia:   114,93 m2

Kubatura:   ~ 340 m3

Data opracowania:   2011