1

Oddział Psychiatryczny

Info:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Oddziału Psychiatrii Żeńskiej, Oddziału Psychiatrii Męskiej, Oddziału Dziennego Pobytu, Izby Przyjęć i Poradni Zdrowia Psychicznego, zlokalizowanych w budynku wolnostojącym na terenie Szpitala.
 


Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                  im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz


Lokalizacja:   ul. Parzęczewska 35, Zgierz

Powierzchnia:   891,12 m2

Kubatura:   15 095,00m3

Data opracowania:   2008