1

Oddział Szybkiej Diagnostyki Ambulatoryjnej z Pracownią Endoskopii

Info:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Oddziału Szybkiej Diagnostyki Ambulatoryjnej z Pracownią Endoskopii, zlokalizowanego w istniejącym budynku 'A' Szpitala. W 2008 roku opracowano projekt zamienny, wprowadzający dodatkowo pokoje łóżkowe.

Inwestor:   Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2
                 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź

Lokalizacja:   ul. Żeromskiego 113, Łódź

Powierzchnia:   386,85 m2

Kubatura:   1 656,72 m3

Data opracowania:   2005 / 2008