2
1

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 
Info:

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i koncepcja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w poziomie parteru segmentu 'C' budynku głównego szpitala, w miejscu dotyczczasowej Porardni Dziecięcej.


Inwestor:  SP ZOZ Szpital Powiatowy, Opoczno

Lokalizacja:   ul. Partyzantów 30, Opoczno

Powierzchnia:   ~ 280 m2

Kubatura:   ~ 938 m3

Data opracowania:   2017