1

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Info:

Pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem technologii medycznej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Centrum Perinatologii, zlokalizowany na poziomie niskiego parteru segmentów K2-K3 budynku B.

Inwestor:  SP Szpital Kliniczny nr 6
                Śląskiego UM, Górnośląskie CZD,
                Katowice

Lokalizacja:   ul. Medyków 16, Katowice

Powierzchnia:   928,64 m2

Kubatura:   4 356 m3

Data opracowania:   2017