1

Ośrodek Dializ

 
 
 
 
Info:

Koncepcja przestrzenno-technologiczna z aranżacją wnętrz modernizacji Ośrodka Dializ, zlokalizowanego na poziomie wysokiego parteru segmentu 'F' budynku głównym Szpitala.
 


Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                 im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz


Lokalizacja:   ul. Parzęczewska 35, Zgierz

Powierzchnia:   800,00 m2

Data opracowania:   1998