1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pomorskie Centrum Traumatologii

Info:

Projektem objęte   dwa budynki  kompleksu szpitala. Obiekty mieszczą: Centralną Sterylizatornię, Oddziały Intensywnej Terapii, Bloki Operacyjne, Oddziały Zabiegowe, Diagnostykę Endoskopowa i Patomorfologię.
Nie jesteśmy autorami projektu elewacji budynku nr 8 (budynku przyległego do ul. Nowe Ogrody, Pohulanki).


Inwestor:   Urząd Marszałkowski Województwa
                 Pomorskiego, Gdańsk

Lokalizacja:   ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk

Powierzchnia:   6 584,09 m2 i 5 094,86 m2

Kubatura:   28 440 m3 i 24 450 m3

Data opracowania:   2009-2010