1
2

Pracownia Elektrofizjologii

 

Info:

Projekt budowlany i wykonawczy Pracowni Elektrofizjologii, zlokalizowanej na poziomie niskiego parteru części 'B' istniejącego budynku głównego Szpitala.


Inwestor:   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
                  Akademi Medycznej, Białystok
                 
Lokalizacja:   ul. Skłodowskiej-Curie 24A, Białystok

Powierzchnia:   294,37 m2

Kubatura:  ~ 885 m3

Data opracowania:   2006