1

Pracownia Endoskopii

 

Info:

Projekt budowlany oraz wykonawczy Pracowni Endoskopii, zlokalizowanej na poziomie  wysokiego parteru segmentu 'D' istniejącego budynku szpitala.


Inwestor:   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
                 im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz

Lokalizacja:   ul. Parzęczewska 35, Zgierz

Powierzchnia:   142,85 m2

Kubatura:   ~ 454 m3

Data opracowania:   2012