1

Pracownia Rentgenowska i Tomografii KomputerowejInfo:

Opracowanie projektowe dla etapu budowlano-wykonawczego Pracowni Rentgenowskiej Tomografii Komputerowej zlokalizowanej na wysokim parterze budynku 'D' Instytutu.


Inwestor:   Instytut - 'Pomnik CZD', Warszawa

Lokalizacja:   al. Dzieci Polskich 20, Warszawa

Powierzchnia:   210,10 m2

Kubatura:   ~ 651,31 m3

Data opracowania:   2003 - 2004