1

Prywatny Budynek Usług Medycznych - Poradnie i Zespół Chirurgii


Info:

Projekt budowlany i wykonawczy technologiczno-wyposażeniowy Poradni Dziecięcej, Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradni Specjalistycznych i Zespołu Chrirurgii Jednago Dnia, zlokalizowanych w prywatnym Budynku Usług Medycznych z Apteką.

Inwestor:   prywatny

Lokalizacja:   ul. Polna 13/13A, Piotrków Trybunalski

Powierzchnia:   1 105,01 m2

Kubatura:   16 460,00m3

Data opracowania:   2007