1

Prywatny Budynek Usług Medycznych - Przychodnia RehabilitacjiInfo:

Projekt budowlany i wykonawczy technologiczno-wyposażeniowy Przychodni Rehabilitacji, zlokalizowanej na niskim parterze prywatnego Budynku Usług Medycznych z Apteką.
 


Inwestor:   prywatny

Lokalizacja:   ul. Polna 13/13A, Piotrków Trybunalski

Powierzchnia:   235,50 m2

Kubatura:   635,85m3

Data opracowania:   2011