2
1

Blok Operacyjny

Info:

Projekt koncepcyjny,  budowlano-wykonawczy oraz projekt technologii przebudowy Bloku Operacyjnego zlokalizowanego na poziomie 2 piętra budynku B, wraz z salą wybudzeń.


Inwestor:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
                im. M. Pirogowa, Łódź

Lokalizacja:   ul. Wileńska 37, Łódź

Powierzchnia:   330,07 m2

Kubatura:   1 668 m3

Data opracowania:   2016