1

Przychodnia 'RadMed'

 
 

Info:

Projekt budowlano-wykonawczy architektury i technologii Przychodni  N.Z.O.Z. 'RADMED' zlokalizowanej na poziomie przaznaczonego  na  usługi parteru budynku mieszkalnego.
 

Inwestor:  N.Z.O.Z. 'RADMED'
                - Centrum Medyczne s.c., Łódź

Lokalizacja:   Andrzeja Struga 53/55, Łódź

Powierzchnia:   204,80 m2

Kubatura:   614,40 m3

Data opracowania:   2006