1

Przychodnia Rehabilitacji

 
 
 

Info:

Projekt budowlany adaptacji budynku usługowego rekreacyjno-gospodarczego dla potrzeb Przychodni Rehabilitacji.
 


Inwestor:   M.P.G s.c., Łagiewniki Nowe

Lokalizacja:   ul. Okólna 68, Łagiewniki Nowe

Powierzchnia:   455,54 m2

Kubatura:   ~ 1366 m3

Data opracowania:   2004