1
2

Przychodnia SZP ZLO

Info:

Opracowanie obejmujące przebudowę wejść do budynku, budowę wewnętrznych dźwigów i klaki schodowej, przebudowę sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację i przebudowę pozostałej części przychodni w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.


Inwestor:   SZPZLO, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Grochowska 339, Warszawa

Powierzchnia:   1 588,64 m2

Kubatura:   7 107 m3

Data opracowania:   2007