1

Przychodnia SZP ZLO

 

Referencje (PDF)

 

 


Info:

Opracowanie obejmujące swym zakresem dobudowę dźwigu oraz przebudowę sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inwestor:   SZPZLO, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Abrahama 16, Warszawa

Powierzchnia:   57,32 m2

Kubatura:   78 m3

Data opracowania:   2007