Przychodnia Zdrowia

 

 Info:

Projekt koncepcyjny technologii Przychodni Zdrowia, zlokalizowanej na parterze budynku istniejącego.
 

Lokalizacja:   Dowborczyków 30/34, Łódź

Powierzchnia:  ~ 1 100 m2

Data opracowania:   2007