1
2
3
4
5
6
7

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 'Górka'

Info:

Program Funkcjonalno-Użytkowy i  koncepcja programowo-przestrzenna  rozbudowy Specjalistycznego Szpitala  Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego  'Górka',  z zespołem reabilitacyjnym,  centralną  sterylizatornią,  zespołem basenowymi  Oddziałami  Ortopiedii  Dzieci  i  Dorosłych.


Inwestor'Uzdrowisko Buzko-Zdrój' s.a., Busko-Zdrój

Lokalizacja:   ul. Dr S. Starkiewicza 1, Busko-Zdrój

Powierzchnia:   6 080,79 m2

Kubatura:   34 845 m3

Data opracowania:   2015