Szpital Miejski

Info:

Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany i wykonawczy architektury nowoprojektowanego budynku szpitala w ramach rozbudowy kompleksu Szpitala Miejskiego p.w. św. Łukasza, projekt kolorystyki, aranżacji wnętrz i informacji wizualnej.


Inwestor:   Gmina Piekary Śląskie,
                 ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie

Lokalizacjaul. Szpitalna 11, Piekary Śląskie

Powierzchnia:   5 954,53 m2

Kubatura:   35 564 m3

Data opracowania:   2013-2015