Teresa Zielińska-Sałasińska

architekt IARP, współwłaściciel firmy


Linkedin GoldenLine Email


Krótka charakterystyka:
 
Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, otrzymując w 1972 roku tytuł magistra inżyniera architekta. Pięć lat poźniej uzyskała uprawnienia budowlane w zakresie projektowania architektonicznego bez ograniczeń. W roku 1985 ukończyła podyplomowy roczny kurs specjalizacyjnego projektowania szpitali, organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w nieistniejącym już Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego 'Miastoprojekt 2', a następnie w Miejskim Biurze Projektów w Łodzi.
 
Od marca 1994 jest właścicielem, a od lutego 2017 roku współwłaścicielem i głównym architektem w firmie. Przez minione lata działalności zawodowej miała okazję pracować nad różnego typu tematami o różnorodnym zakresie, zdobywając cenne doświadczenie zarówno jako architekt, jak i specjalista do spraw projektów służby zdrowia. Przynależy do Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP), Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa (PTS).