1
2
3
4
5
6
7
8

Toaleta Publiczna

  

Info:

Praca konkursowa na  toaletę publiczną zlokalizowaną na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, jako obiekt powtarzalnywłaściwy  dla  wybranych punktów na całej długości ulicy. W projekcie  zastosowano nawiązanie do charakterystycznych cech zabudowy ulicy PiotrkowskiejOpracowaną koncepcję umiejscowiono na pasażu Rubinesteina, jako jednym z dziewięciu wskazanych punktów docelowych miasta.


Lokalizacja:   ul. Piotrkowska, Łódź 

Powierzchnia:   7,39 m2

Kubatura:   20,52 m3

Data opracowania:   2011